Przejdź do głównej zawartości
Zgadzam się

Kierownictwo Informatycznego Centrum Edukacji i Nauki

Marek Charążka
Dyrektor
Paweł Bednarski
Zastępca Dyrektora I
Tomasz Thiede
Zastępca Dyrektora II

Schemat Organizacyjny Informatycznego Centrum Edukacji i Nauki

Dyrektor

Zastępca Dyrektora II
ECIS
Zastępca Dyrektora I
Zakład Infrastruktury Teleinforma-
tycznej
Zakład Projektowania
i Analiz
Zakład Testów
i Wsparcia Użytkownika
Zakład
Aplikacji
i Systemów Informatycznych
Zakład
Administracyjny
Główny Księgowy
Radca Prawny
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Stanowisko ds. Kadr i Płac
Inspektor Ochrony Danych

ECIS
Zakład Infrastruktury Teleinforma-
tycznej
Zakład Projektowania
i Analiz
Zakład Testów
i Wsparcia Użytkownika
Zakład
Aplikacji
i Systemów Informatycznych
Zakład
Administracyjny

Zakres działania Centrum obejmuje

Utrzymanie Bazy Informacji Oświatowej
Utrzymanie, rozwój oraz udostępnianie zgromadzonych w niej informacji oraz przygotowywanie zmian struktury Bazy wynikających ze zmian legislacyjnych.
Usługi informatyczne na rzecz Ministerstwa Edukacji i Nauki
  • projektowanie, programowanie, uruchamianie i utrzymanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie,
  • zapewnienie rozwoju i rozbudowy wdrażanych systemów informatycznych,
  • utrzymywanie, rozwój i techniczną obsługę lokalnej sieci teleinformatycznej,
  • przechowywanie i udostępnianie danych archiwalnych o edukacji,
  • wykonywanie kopii danych,
  • zapewnienie dostępu do Internetu.
Realizację zadań zleconych Centrum przez Ministra

związanych z zadaniami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o których mowa w art. 22c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r.Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Plan działalności

Zobacz więcej