Przejdź do głównej zawartości
Zgadzam się
Uzupełnienie adresów e-mail szkół i placówek oświatowych

Uzupełnienie adresów e-mail szkół i placówek oświatowych


Szanowni Państwo, Przypominamy o obowiązku przekazywania do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych danych, o których mowa w art. 7 ustawy o systemie informacji oświatowej, w tym danych teleadresowych szkół i placówek oświatowych. W danych teleadresowych należy podać wszystkie posiadane przez szkołę/placówkę rodzaje danych, tj. numer telefonu, numer telefonu komórkowego, faks,…

Czytaj więcej»

SIO-KReM – termin udostępnienia wyników matur z sesji głównej 2023

SIO-KReM – termin udostępnienia wyników matur z sesji głównej 2023


Szanowni Państwo, Rektorzy uczelni, Pracownicy uczelni, W związku z licznymi pytaniami związanymi z terminem udostępnienia wyników matur z sesji głównej 2023, informujemy, że dane te będą możliwe do pobrania w systemie SIO-KReM od 8 lipca 2023 r. Z poważaniem, Zespół SIO-KReM

Czytaj więcej»

SIO-KReM- usunięcie numerów PESEL kandydatów z poprzedniej sesji rekrutacyjnej

SIO-KReM- usunięcie numerów PESEL kandydatów z poprzedniej sesji rekrutacyjnej


Szanowni Państwo, Rektorzy i Pracownicy Uczelni Informujemy, że w dniu 31 marca 2023 r., w celu przygotowania aplikacji SIO-KReM do nowej sesji rekrutacyjnej, numery PESEL kandydatów wprowadzone na listy kandydatów poszczególnych uczelni w ramach poprzedniej sesji rekrutacyjnej zostaną usunięte. Z poważaniem, Zespół SIO

Czytaj więcej»

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej


Szanowni Państwo, W związku z uruchomieniem nowej strony Pomocy SIO nastąpiła zmiana adresu strony z https://pomocsio.men.gov.pl na https://pomoc.sio.gov.pl. Z poważaniem Zespół SIO

Czytaj więcej»

Nabór wniosków „Poznaj Polskę – edycja 2023”

Nabór wniosków „Poznaj Polskę – edycja 2023”


Szanowni Państwo, 6 marca 2023 r. o godzinie 10:00 rusza nabór wniosków w kolejnej edycji przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” W pierwszej kolejności, przez okres czternastu dni od dnia rozpoczęcia naboru wnioski o dofinansowanie wycieczek będą mogły składać organy prowadzące wyłącznie dla szkół, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzednich edycjach…

Czytaj więcej»

Weryfikacja danych subwencyjnych

Weryfikacja danych subwencyjnych


Szanowni Państwo, w Strefie Pracownika systemu informacji oświatowej zostały udostępnione raporty subwencyjne do weryfikacji i potwierdzenia przez jednostki samorządu terytorialnego. W Strefie Pracownika SIO znajdują się również materiały ułatwiające proces potwierdzania raportów: pismo Ministra Edukacji i Nauki do JST w sprawie weryfikacji danych subwencyjnych, opis wag subwencyjnych na rok 2023,…

Czytaj więcej»

Weryfikacja danych do dotacji przedszkolnej na 2023 rok

Weryfikacja danych do dotacji przedszkolnej na 2023 rok


Szanowni Państwo, w Strefie Pracownika w sekcji Raporty/ Raporty SIO2 2022/2023 znajdują się dane SIO do weryfikacji (stan na 30.09.2022), które będą wykorzystane do podziału kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku. Poniżej umieszczone jest pismo w tej sprawie oraz dane…

Czytaj więcej»

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej


Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacji wprowadzonej w aplikacji: Uczniowie: Możliwość rejestracji, modyfikacji, usuwania danych dziedzinowych dot. dzieci nieletnich matek przebywających w MOW Nauczyciel : Dodanie nowych obowiązków: formy rzeźbiarskie - snycerstwo, formy rzeźbiarskie - kowalstwo artystyczne i metaloplastyka, aranżacja przestrzeni…

Czytaj więcej»

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej


Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacji wprowadzonej w aplikacji: Uczniowie: Dla Branżowej szkoły I stopnia w pozostałej danej dziedzinowej ucznia dotyczącej statusu młodocianego dodanie wymagalności uzupełnienia informacji o minimum jednym miejscu odbywania dokształcania teoretycznego. Dla technikum dodanie możliwości zgłaszania do egzaminu…

Czytaj więcej»

Instrukcja wykazywania danych w SIO – uczniowie z terenu Ukrainy

Instrukcja wykazywania danych w SIO – uczniowie z terenu Ukrainy


Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023 przekazujemy instrukcję wprowadzania do systemu informacji oświatowej (SIO) danych dotyczących dzieci i uczniów z Ukrainy, których legalność pobytu w Polsce stwierdzono na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z…

Czytaj więcej»