Przejdź do głównej zawartości
Zgadzam się
Raporty na temat podziału dodatkowych środków finansowych na uczniów z Ukrainy

Raporty na temat podziału dodatkowych środków finansowych na uczniów z Ukrainy


Szanowni Państwo, Minister Edukacji i Nauki dokonał podziału środków finansowych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Wyliczenia pierwszej raty środków zostały przekazane do Ministra Finansów w dniu 11 kwietnia br. Podział ten obejmuje zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem…

Czytaj więcej»

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej


Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w aplikacji: Wnioski: Zmiana adresu e-mail, z którego przychodzą informacje związane z rozpatrywanie wniosków o dostęp do SIO, wniosków o przedłużenie ważności danych dostępowych do SIO oraz wniosków o zmianę danych z upoważnienia do…

Czytaj więcej»

Instrukcja wykazywania danych w SIO – uczniowie z terenu Ukrainy

Instrukcja wykazywania danych w SIO – uczniowie z terenu Ukrainy


Szanowni Państwo, w związku z rosnącą liczbą dzieci przybywających do Polski z terenu Ukrainy i zainteresowaniem ze strony rodziców nauką w polskich szkołach prosimy o rejestrację uczniów w systemie informacji oświatowej (SIO) w opisany poniżej sposób. W SIO należy wskazać kraj pochodzenia „UKRAINA – UCHODŹCA” tylko dzieciom posiadającym obywatelstwo ukraińskie…

Czytaj więcej»

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej


Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w aplikacji: Uczniowie: Wyświetlanie w nauce informacji o przypisaniu do oddziału przygotowawczego Zmiana wyświetlania niespójności ‘Brak przypisania w nauce’ dla oddziałów przygotowawczych Dla uczniów z krajem pochodzenia ‘Ukraina – uchodźca’ i datą przypisania późniejszą…

Czytaj więcej»

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej


Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w aplikacji: Wniosek: Dodanie możliwości złożenia wniosku o zmianę danych w istniejącym upoważnieniu do SIO Powiadomienia: Po zalogowaniu do szkoły, w przypadku istnienia niezamkniętych przypisani do oddziałów podstawowych w poprzednich latach szkolnych wyświetlenie informacji…

Czytaj więcej»

Raporty subwencyjne

Raporty subwencyjne


Szanowni Państwo, w Strefie Pracownika systemu informacji oświatowej zostały udostępnione raporty subwencyjne do weryfikacji i potwierdzenia przez jednostki samorządu terytorialnego. W Strefie Pracownika SIO znajdują się również materiały ułatwiające proces potwierdzania raportów: pismo Ministra Edukacji i Nauki do JST w sprawie weryfikacji danych subwencyjnych, opis wag subwencyjnych na rok 2022,…

Czytaj więcej»

Weryfikacja danych do dotacji przedszkolnej na 2022 rok

Weryfikacja danych do dotacji przedszkolnej na 2022 rok


Szanowni Państwo, w Strefie Pracownika- Strefie dla zalogowanych w sekcji Raporty/ Raporty SIO2 2021/2022 znajdują się dane SIO do weryfikacji (stan na 30.09.2021), które będą wykorzystane do podziału kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku. Poniżej umieszczone jest pismo w tej…

Czytaj więcej»

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej


Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w aplikacji: Uczeń: Od roku szkolnego 2021/2022 blokada przypisania ucznia cudzoziemca do oddziału podstawowego ze specyfika dodatkową dotyczącą języka mniejszości narodowej oraz do oddziału dodatkowego ‘grupa nauczania języka mniejszości’ Od roku szkolnego 2021/2022 możliwość…

Czytaj więcej»

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej


Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w aplikacji: Użytkownicy: W przypadku użytkowników z aktywnymi/obowiązującymi upoważnieniami możliwość odzyskania loginu (opcja dostępna przed zalogowaniem się do SIO) Z poważaniem, Zespół SIO

Czytaj więcej»

Logowanie do SIO – przejście na jeden login

Logowanie do SIO – przejście na jeden login


Szanowni Państwo, użytkownicy systemu informacji oświatowej (SIO) mogli dotychczas logować się poprzez różne loginy i hasła uzyskane do podmiotów, w zakresie których przekazywali informacje do SIO, tj. 1 login – 1 podmiot. W związku ze zmianą polityki logowania od sierpnia br. nastąpi zmiana w logowaniu do SIO i użytkownicy będą mogli logować…

Czytaj więcej»