Przejdź do głównej zawartości
Zgadzam się
Weryfikacja danych do dotacji przedszkolnej na 2023 rok

Weryfikacja danych do dotacji przedszkolnej na 2023 rok


Szanowni Państwo, w Strefie Pracownika w sekcji Raporty/ Raporty SIO2 2022/2023 znajdują się dane SIO do weryfikacji (stan na 30.09.2022), które będą wykorzystane do podziału kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku. Poniżej umieszczone jest pismo w tej sprawie oraz dane…

Czytaj więcej»

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej


Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacji wprowadzonej w aplikacji: Uczniowie: Możliwość rejestracji, modyfikacji, usuwania danych dziedzinowych dot. dzieci nieletnich matek przebywających w MOW Nauczyciel : Dodanie nowych obowiązków: formy rzeźbiarskie - snycerstwo, formy rzeźbiarskie - kowalstwo artystyczne i metaloplastyka, aranżacja przestrzeni…

Czytaj więcej»

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej


Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacji wprowadzonej w aplikacji: Uczniowie: Dla Branżowej szkoły I stopnia w pozostałej danej dziedzinowej ucznia dotyczącej statusu młodocianego dodanie wymagalności uzupełnienia informacji o minimum jednym miejscu odbywania dokształcania teoretycznego. Dla technikum dodanie możliwości zgłaszania do egzaminu…

Czytaj więcej»

Instrukcja wykazywania danych w SIO – uczniowie z terenu Ukrainy

Instrukcja wykazywania danych w SIO – uczniowie z terenu Ukrainy


Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023 przekazujemy instrukcję wprowadzania do systemu informacji oświatowej (SIO) danych dotyczących dzieci i uczniów z Ukrainy, których legalność pobytu w Polsce stwierdzono na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z…

Czytaj więcej»

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej


Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacji wprowadzonej w aplikacji: Nauczyciele: Awans zawodowy - zmiana sposobu rejestracji i prezentacji w związku ze zmianami awansu w Karcie Nauczyciela. Uczniowie: Rejestracja godzin pomocy w ramach okresu obowiązywania orzeczenia. Rejestracja okresu zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Rejestracja…

Czytaj więcej»

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej


Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacji wprowadzonej w aplikacji: Nauczyciele: Wynagrodzenie –– zmiana walidacji z błędu na ostrzeżenie dla składnika wynagrodzenia ‘Dodatek za wysługę lat’. Z poważaniem Zespół SIO

Czytaj więcej»

Informacja o korzystaniu z SIO z nieaktualizowanych wersji systemów operacyjnych – Windows XP, Vista, Windows 7 – wycofanie obsługi TLS 1.0 i 1.1 na serwerach SIO

Informacja o korzystaniu z SIO z nieaktualizowanych wersji systemów operacyjnych – Windows XP, Vista, Windows 7 – wycofanie obsługi TLS 1.0 i 1.1 na serwerach SIO


Szanowni Państwo, Prosimy o uważne zapoznanie się z informacją poniżej: Od dnia 15 lipca 2022 r. z powodu bezpieczeństwa danych nie będą obsługiwane protokoły TLS 1.0 i 1.1 w starszych wersjach systemów operacyjnych. Czy zmiana mnie dotyczy? Zmiana może dotknąć osoby korzystające z systemów operacyjnych: Windows XP, Windows Vista, niektórych…

Czytaj więcej»

Komunikat w sprawie zmiany hasła w systemie SIO zgodnie z rekomendowanymi przez CERT-NASK zasadami bezpieczeństwa

Komunikat w sprawie zmiany hasła w systemie SIO zgodnie z rekomendowanymi przez CERT-NASK zasadami bezpieczeństwa


Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 07.07.2022 roku o godzinie 15:00 w systemie SIO zostanie uruchomiona możliwość zmiany hasła zgodnie z rekomendowanymi przez CERT-NASK zasadami bezpieczeństwa. Zmiany w SIO związane z rekomendacjami CERT-NASK obejmują następujące zagadnienia związane z polityką haseł: Zmiana hasła do SIO będzie wymuszana co 90 dni. Hasło…

Czytaj więcej»

Informacja w sprawie danych tegorocznych maturzystów w systemie SIO- KReM

Informacja w sprawie danych tegorocznych maturzystów w systemie SIO- KReM


Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że z systemu SIO-KReM (https://krem.sio.gov.pl/), dane dotyczące matur z głównej sesji egzaminacyjnej 2022 kandydatów rekrutowanych na rok akademicki 2022/2023, będzie można pobrać od 06.07.2022 roku. Z poważaniem, Zespół SIO

Czytaj więcej»

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej


Szanowni Państwo, Została uruchomiona nowa aplikacja do pobierania danych o wynikach matur kandydatów na studia – SIO-KReM, a dotychczasowy KReM (https://krem.uw.edu.pl/) zostanie niedługo zamknięty. Pobieranie wyników matur kandydatów rekrutowanych na rok akademicki 2022/2023 będzie możliwe jedynie z nowej aplikacji. Aby móc korzystać z SIO-KReM, konieczne jest uzyskanie dostępu do SIO…

Czytaj więcej»